Prawda o metodzie SITA

W Internecie krążą bardzo rozbieżne opinie na jej temat – od entuzjastycznych uproszczeń do bardzo krytycznych nieporozumień wynikających z nieznajomości tematu. Zacznijmy od przypomnienia …

Czym jest stan relaksu?
Umysł każdego człowieka znajduje się zawsze w jednym z 4-ch stanów świadomości (w nawiasach średnie wartości dominującej częstotliwości fal mózgowych rejestrowanych przez elektroencefalograf):
– stan aktywności dziennej (około 14 Hz i więcej),
– stan relaksu (7 – 12 Hz),
– stan płytkiego snu (około 4 Hz),
– stan głębokiego snu (około 0,5 Hz).
Następują po sobie w powyżej wymienionej kolejności w zamkniętym cyklu – od stanu aktywności dziennej do stanu głębokiego snu i odwrotnie.
W stanie relaksu reakcje na bodźce zewnętrzne są stłumione, ale jeszcze (przed zaśnięciem), albo już (po obudzeniu się), jest aktywna świadomość. Zatem stan relaksu jest jednym z 4-ch naturalnych stanów ciała i umysłu człowieka – stanem, w którym każdy człowiek jest co najmniej 2 razy w ciągu każdej doby. Tyle że przez krótkie chwile, które praktycznie pozostają przez niego niezauważone.

Dlaczego warto stosować stan relaksu w czasie uczenia się?
Każdy człowiek będąc w stanie relaksu ma zamknięte oczy i w zasadzie nie myśli o niczym. Ale jeśli docierają do niego jakieś dźwięki, to je zapamiętuje lepiej niż w stanie aktywności. I tym lepiej, im mniej się na nich koncentruje. Między innymi po to w metodzie SITA oddech jest wizualizowany przy pomocy urządzenia SITA, aby odwrócić uwagę ucznia od materiału dźwiękowego lekcji. Materiał ten jest słyszany przez niego tylko mimochodem, a mimo to jest skutecznie zapamiętywany. Zatem nie w pełni świadomie, ale dużo lepiej niż w czasie tradycyjnego uczenia się, jest rejestrowany od razu i w wysokim procencie przez pamięć długotrwałą.
Ta fenomenalna właściwość stanu relaksu wydaje się sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem dla przeciętnego człowieka. Jednak potwierdziły ją liczne badania i eksperymenty. Ponadto – gdy ją głębiej przeanalizować – można ją wyjaśnić logiczną hipotezą, do której może wrócę innym razem.
Fenomen odkrył bułgarski naukowiec Georgi Łozanow w latach 60-tych ubiegłego wieku. Od tego czasu niestety odkrycia prawie nie wykorzystuje się w szkołach, zwłaszcza polskich. Robią to tylko nieliczni naukowcy, oraz przede wszystkim indywidualni klienci firmy SITA, których jest w Polsce już paręset tysięcy, a nie mniejsza ich liczba jest także w innych krajach, przede wszystkim w Niemczech. Ale …

Metoda SITA nie jest tylko uczeniem się w stanie relaksu
To często rozpowszechniane fałszywe uproszczenie. Metoda SITA jest połączeniem dwóch rodzajów czynności, z których tylko jeden należy wykonywać w stanie relaksu.
Te 2 rodzaje czynności to wykonywane na przemian:
– czynne, tradycyjne ćwiczenia językowe, głośne mówienie – w stanie aktywności dziennej,
– bierne słuchanie nagrań dźwiękowych (lekcji językowych) – w stanie relaksu.
Wprawdzie procedura zalecana w metodzie SITA jest bardziej skomplikowana – bo wyodrębnia 4 a nie 2 fazy uczenia się każdej lekcji – ale tylko 2 spośród nich nakazuje wykonywać w stanie relaksu. Pozostałe 2 – w stanie aktywności, a więc tradycyjnie z podręcznikiem w ręku.
Doprecyzujmy – na pierwszy rodzaj czynności w stanie aktywności zaleca się 40% czasu nauki, a na drugi w stanie relaksu 60%, czyli …

Przerwy są dłuższe od lekcji
O koniecznych przerwach w pracy lub nauce dla zachowania najwyższej sprawności fizycznej i umysłowej wiemy wszyscy. Jednak kto o tym banale pamięta? Kto go systematycznie stosuje?
W metodzie SITA systematyczny odpoczynek i regeneracja sił umysłowych w czasie uczenia się są wymuszone. Zaleca się w niej 20 lub 30 minut intensywnej nauki w stanie aktywności i aż 40 minut odpoczynku w stanie relaksu, potem znów 20 lub 30 minut w stanie aktywności i ponownie 40 minut odpoczynku w stanie relaksu itd. W takim trybie przebiega uczenie się metodą SITA. Wprawdzie te 40 minut nie jest tylko przerwą między lekcjami, o czym była mowa wyżej, ale uczeń odbiera je właśnie tak – jako przerwę na relaks. Nasuwa się przypuszczenie, że w ten sposób można się uczyć nawet przez cały dzień! Zgadza się – można. I o to właśnie chodzi w metodzie SITA – aby uczenie się nie było nużące i pozwalało uczyć się przez wiele godzin dziennie – dzień po dniu. I dlatego możliwy jest …

Rok nauki w tydzień
Firma SITA często używała i jeszcze czasem używa hasła „Rok nauki w tydzień”. Czy jest ono (lub było) prawdziwe? Jak je rozumieć?
Otóż jeśli porównujemy godziny uczenia się, to metoda SITA jest kilkukrotnie skuteczniejsza od metod tradycyjnych. Natomiast jeśli uwzględnić możliwą znacznie większą intensywność uczenia się metodą SITA przez wiele godzin dziennie dzień po dniu – co przy tradycyjnym uczeniu się byłoby praktycznie niemożliwe ze względu na zmęczenie i znużenie umysłu – szybkość uczenia się metodą SITA jest kilkudziesięciokrotnie wyższa. Inaczej mówiąc – na tradycyjny roczny kurs językowy poświęcimy średnio około 150 – 200 godzin nie licząc dojazdów na zajęcia. W metodzie SITA kurs o podobnym zakresie słów i zwrotów jesteśmy w stanie przerobić u siebie w domu w ciągu 7 dni pod warunkiem, że będziemy się uczyć bardzo intensywnie tj. po 6 – 7 godzin dziennie. Zatem czas poświęcany na naukę liczony w godzinach będzie od 3 do 5 razy krótszy, a czas liczonych w dniach kilkadziesiąt razy krótszy.

Kilkukrotnie wyższą efektywność uczenia się języków obcych metodą SITA od metod tradycyjnych trudno przyjąć do wiadomości niektórym osobom. Dlaczego? O tym może innym razem.

Jerzy Anderszewski

2 myśli nt. „Prawda o metodzie SITA

  1. Odpowiadam – z pewnością nie. Metoda jedynie wykorzystuje powszechnie nieznaną właściwość jednego z naturalnych stanów ciała i umysłu człowieka – stanu relaksu. To nie ma nic wspólnego z hipnozą lub z autohipnozą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *