Jak powinna przebiegać faza
Zapamiętywania w metodzie SITA?

ZapamiętywanieFaza Zapamiętywania następuje zawsze (choć nie koniecznie bezpośrednio) po zakończeniu fazy Inicjacji (więcej w artykule Jak powinna przebiegać faza Inicjacji?).

W fazie Zapamiętywania do umownej siatki pojęć odwzorowanej połączeniami neuronalnymi w mózgu dołączane są nowe nazwy tych pojęć w języku obcym. Po zakończeniu tej fazy nowe słowa, zwroty i sformułowania znajdują się w naszej pamięci.

Faza Zapamiętywania odbywa się w stanie relaksu, z użyciem urządzenia SITA. Podczas Zapamiętywania powinniśmy zapewnić sobie względny spokój, gdyż przerwanie tej fazy skutkuje koniecznością rozpoczęcia jej od nowa.

Przygotowanie do fazy Zapamiętywania polega na wyborze miejsca, gdzie nikt, ani nic nie będzie nam przeszkadzać. Powinniśmy przybrać pozycję siedzącą lub półleżącą z wygodnym podparciem dla karku, głowy i przedramion (więcej w artykule Komfortowa pozycja podczas nauki metodą SITA). W związku z tym, że będziemy przebywać w bezruchu, należy odpowiednio dobrać temperaturę otoczenia lub przykryć nogi kocem.

Podczas fazy Zapamiętywania korzystamy z urządzenia SITA, odtwarzacza audio wraz ze słuchawkami oraz nagrania odpowiedniej lekcji.

Rolą urządzenia SITA w fazie Zapamiętywania jest pomoc we wprowadzeniu organizmu w stan relaksu (więcej w artykule Jak rozpoznać stan relaksu?) oraz podtrzymywanie przebywania w stanie relaksu podczas trwania tej fazy. Założone, uruchomione i prawidłowo działające urządzenie SITA informuje nas sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi o rytmie naszego oddechu. Bez dodatkowego udziału naszej woli w krótkim czasie (od jednej do paru minut) pomaga nam w ten sposób rozluźnić mięśnie i odsunąć emocje. Częstym efektem towarzyszącym stanowi relaksu są wyostrzone zmysły: słuchu, węchu i dotyku. Łatwiej będą więc do nas docierać odgłosy życia toczącego się wokół nas lub zapachy z otoczenia. To pozytywne zjawisko, na które nie reagujemy, o ile jesteśmy na nie ogólnie przygotowani i nie dotyczy nas bezpośrednio w danej chwili (naturalnie zareagujemy, gdy będzie to swąd spalenizny z naszego piekarnika).

Urządzenie SITA łączymy z odtwarzaczem audio oraz słuchawkami. W odtwarzaczu przygotowujemy nagranie bieżącej lekcji, którego wysłuchamy bez przerw aż do usłyszenia trzech gongów kończących fazę Zapamiętywania.

Kolejność czynności w fazie Zapamiętywania to:

  1. Nałożenie urządzenia SITA (połączonego już z odtwarzaczem, w którym znajduje się odpowiednie nagranie) i słuchawek.
  2. Uruchomienie urządzenia SITA i stwierdzenie, że odpowiednio reaguje światłem i dźwiękiem na sygnały oddechowe.
  3. Uruchomienie odtwarzacza z nagraniem lekcji.
  4. Wysłuchanie nagrania lekcji w stanie relaksu (jeśli stwierdzimy, że koncentrujemy się na tekście nagrania, lub mamy tendencję powtarzania za lektorem, należy przenieść swoją uwagę na sygnały związane z rytmem oddechu, muzykę w tle lub obrazy stworzone w wyobraźni podczas fazy Inicjacji).
  5. Podtrzymanie stanu relaksu podczas muzyki nagranej po tekście lekcji aż do wybrzmienia trzech gongów, po których można wyłączyć odtwarzacz i zdjąć urządzenie SITA.

Podczas fazy Zapamiętywania znajdujemy się w stanie relaksu, to znaczy pozwalamy sobie na wysłuchanie nagrania lekcji bez koncentracji na nim i bez wysiłku włożonego w jego zapamiętywanie. Patrząc z tradycyjnej perspektywy: przeznaczamy czas na kontakt z nowym językiem i doświadczenie w formie słuchowej, bez wkładania w to wysiłku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *