5 powodów, dlaczego…
ucząc się z wykorzystaniem stanu relaksu
należy stosować oryginalne materiały
do nauki SITA

Oryginalne materiały SITA

  1. Ilość materiału w każdej lekcji odpowiada możliwościom percepcyjnym uczącego się. Efektywne przyswajanie nowych treści odbywa się zawsze w kontekście wielu czynników. Jednym z nich jest czas. W określonym czasie jesteśmy w stanie zapamiętać określoną ilość informacji. Zaprezentowanie zbyt małej ilości niedostatecznie skupia naszą uwagę, zbyt dużej (w tym samym czasie) – rozprasza ją. W obu tych przypadkach osiągamy efekt poniżej średniej. Jeśli ilość przedstawionego materiału odpowiada możliwościom percepcyjnym uczącego się, zapamiętujemy blisko 100% tych treści.
  2. Podczas każdej lekcji korzystamy z podręcznika, aby zapoznać się w treścią lekcji w języku polskim. Zapamiętywanie nowych informacji przebiega lepiej, jeśli znamy kontekst, jakiego one dotyczą, oraz, kiedy dysponujemy już pewną wiedzą na dany temat. Nauka języka obcego przez osobę dorosłą jest w gruncie rzeczy dołączaniem nowych nazw do złożonej, ale istniejącej już i uporządkowanej siatki pojęć w naszym umyśle. Praca nad tłumaczeniem tekstu z języka obcego na język ojczysty z pomocą słownika czy nauczyciela doskonali bardziej język ojczysty i podczas nauki języka obcego nie powinno się na nią poświęcać czasu. O wiele efektywniejsze jest poznanie i „ożywienie” treści lekcji w języku ojczystym, a potem zapamiętywanie obcojęzycznych, lecz zrozumiałych już zwrotów.
  3. Podczas każdej lekcji korzystamy z nagrań, które zawierają tłumaczenie na język polski. W stanie relaksu aktywizowane są takie struktury mózgu, które w stanie zwykłej aktywności dziennej pozostają częściowo „w uśpieniu”. Dzięki temu bodźce w postaci obcojęzycznych słów i zwrotów mają szansę zostać zarejestrowane w pamięci długotrwałej. Polska wersja nowych słów i zwrotów obecna w nagraniu wskazuje drogę, jaką powinien przebyć impuls, aby ślad pamięciowy i nowego i znanego prowadził w to samo miejsce.
  4. Tempo nagrania odpowiada stanowi relaksu. Równowaga fizjologiczna w organizmie człowieka odzwierciedlana jest w rytmie oddechu, pulsie, uderzeniach serca, wydzielaniu potu, częstotliwości elektrycznej mózgu itp. Utrzymanie stanu relaksu podczas nauki wymaga tempa nagrania współgrającego ze zrównoważoną pracą organizmu.
  5. Muzyka relaksacyjna w tle pozwala na utrzymanie stanu relaksu podczas nauki. Rozluźnienie mięśni i umysłowa gotowość do przyswajania nowych wiadomości zmieniają się w czasie. Należy je postrzegać raczej jako pewien zakres aktywności (czy jej braku) pomiędzy stanem, w jakim przeważnie znajdujemy się w ciągu dnia, a stanem nieświadomego snu. Są chwile, gdy rozluźnienie jest większe, są też momenty, gdy odczuwamy powstające napięcie. Muzyka relaksacyjna towarzysząca nagraniu materiału do zapamiętania pomaga nam przez cały czas trwania lekcji poruszać się w granicach od płytszego po głębszy stan relaksu. Głównym elementem metody, który jest odpowiedzialny za utrzymanie stanu relaksu pozostaje urządzenie SITA i wspierany przez nie biofeedback oddechowy. Muzyka relaksacyjna stanowi istotny czynnik uzupełniający.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *