5 powodów dlaczego nauka języka obcego metodą SITA przeznaczona jest dla osób powyżej 12 roku życia

Dzieci na placu zabaw

Granica 12 lat jest granicą umowną i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypróbować działanie metody SITA również u młodszych osób. Istnieją jednak przesłanki aby twierdzić, że lepsze efekty osiągną osoby powyżej 12 roku życia.
1. Metoda SITA bardzo dobrze sprawdza się przy nauce samodzielnej. Podjęcie takiej nauki wymaga świadomej, przemyślanej decyzji i woli dążenia do określonego celu. W przypadku dzieci decyzja nie wynika najczęściej z własnej potrzeby, lecz jest uwarunkowana wolą opiekunów.

2. Metoda SITA wymaga dostosowania się do ściśle określonej procedury nauki. Dla dzieci narzucone im ramy mogą stanowić barierę w czerpaniu przyjemności z powtarzanych czynności.

3. Materiały do nauki SITA odnoszą się do tematyki życia dorosłych. Dla dzieci mogą być mniej interesujące.

4. Schematy językowe i zagadnienia występujące w materiałach do nauki SITA mogą wykraczać poza system pojęciowy opanowany przez dziecko. Tym samym wymagałyby tłumaczenia już w zakresie języka ojczystego.

5. Nieodłącznym elementem każdej lekcji SITA jest wysłuchanie nagrania trwającego około 40 minut w stanie relaksu, tj. siedząc bez ruchu. Aktywność fizyczna typowa dla dzieci nie współgra z tym wymogiem.

Ucząc się języka obcego metodą SITA możemy włączyć w ten proces nasze dzieci poprzez wspólne słuchanie nagrania lekcji podczas wspólnego wykonywania innych czynności (np. w czasie jazdy samochodem) oraz głośne wypowiadanie zapamiętanych kwestii w odpowiadających im sytuacjach, prosząc dziecko o ich powtarzanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *