5 powodów dlaczego…
dobrze jest rozpocząć naukę od
poziomu 1 kursu podstawowego?

Kiedy podejmuje się naukę języka obcego po raz pierwszy, nie ma dylematu dotyczącego poziomu, od którego należy ją zacząć. Decyzja obejmuje metodę, częstotliwość i lokalizację zajęć, osobę nauczyciela, wielkość grupy. Inaczej jest, gdy do nauki wraca się po dłuższej przerwie. Wtedy powstaje pytanie: czy powtarzać poznany już kiedyś materiał, czy może kontynuować poznawanie go od miejsca, w którym zakończono poprzedni etap.

W przypadku nauki języka obcego odpowiedź zależy w pełni od celu, jaki zamierza się osiągnąć.

Metoda SITA to sposób na komunikację w języku obcym i prawie zawsze warto rozpocząć naukę od poziomu 1 kursu podstawowego.

1. Poziom pierwszy kursu zawiera podstawowe słowa używane podczas rozmowy na codzienne tematy w języku obcym.angielski
Słowa te zostały dobrane, aby ułatwić wyrażenie myśli, komunikowanie potrzeb i spostrzeżeń osobie uczącej się. Skuteczna komunikacja rozpoczyna się dużo wcześniej, niż zgromadzony zostanie pokaźny zasób słownictwa. Porozumienie bazuje raczej na poprawnym użyciu wyrazów często występujących w języku.

2. Dialogi stanowiące treść pierwszych lekcji zawierają najczęściej stosowane schematy językowe.
W odróżnieniu od słownictwa, które poznaje się i wzbogaca sukcesywnie drogą pamięciową, gramatyka języka obcego stanowi system reguł, których zapamiętywanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Gramatykę opanowujemy z czasem, po przyswojeniu odpowiedniej ilości przykładów na jej zastosowanie. Podobnie, jak w języku ojczystym, łatwiej jest poprawnie się wysłowić, niż opisać zastosowaną zasadę gramatyczną i przeanalizować swoją wypowiedź. Przyswojenie poprawnych gramatycznie schematów językowych, nawet bez komentarza gramatycznego, pozwala komunikować się szybciej, niż studiowanie zasad użytych do ich skonstruowania.

3. Kilkakrotne wysłuchanie nagranego dialogu w różnym tempie podnosi biegłość w rozumieniu potocznych sformułowań w języku obcym.
Rozumienie języka obcego ze słuchu w naturalnej sytuacji wywołuje natychmiastowe, poprawne reakcje komunikacyjne. W wielu przypadkach od zrozumienia zależy zaistnienie działania, czasem może ono nawet zastąpić odpowiedź. Podczas konwersacji rozumienie mowy musi następować błyskawicznie. Tę biegłość uzyskuje się w efekcie oswojenia się z brzmieniem obcego języka, najszybciej w sytuacjach, gdy znany jest temat wypowiedzi.

4. Wypowiadanie podczas nauki zapamiętanych słów i zwrotów wspiera ich późniejsze użycie w naturalnych okolicznościach.
NiemieckiMówienie w obcym języku to połączone procesy: przypominania sobie poprawnych i adekwatnych do sytuacji schematów językowych oraz artykułowania ich. Oba te procesy przebiegają sprawniej, jeśli zostały wcześniej przećwiczone. Usłyszenie brzmienia własnego głosu podczas wypowiadania obcojęzycznych fraz podczas nauki, kiedy możemy bez żadnych konsekwencji popełniać błędy, ma ogromne znaczenie w przezwyciężaniu tak zwanej blokady językowej. Automatyzm w mówieniu pojawia się z czasem.

5. Szlifowanie znajomości języka musi opierać się na pewnych podstawach. Pewnych w rozumieniu „100-procentowych”.
Znajomość bazy często występujących słów i powszechnie używanych sformułowań, rozumienie ich ze słuchu (również w trudnej sytuacji, np. gdy nie widać rozmówcy) i umiejętność wypowiedzenia ich w odpowiednich okolicznościach, to łączne warunki podstawowej znajomości języka. Ponadprzeciętny zasób słownictwa nie zastąpi osłuchania, a dobre rozumienie ze słuchu nie stanowi złotego środka na przejście bariery między znajomością bierną a czynną języka. Tylko równomierne doskonalenie kompetencji przynosi zadowalający efekt.

Metoda SITA ma za cel ułatwić komunikację w języku obcym. Jeśli wiele lat nauki nie przyniosło jeszcze swobody w rozumieniu i wypowiadaniu się w codziennych sytuacjach, należy rozpocząć naukę od poziomu 1 kursu podstawowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *